Select Page

Laporan Penggunaan Tenaga FKEKK Terkini

Aug 1, 2022 | Tenaga

Penggunaan tenaga dan jumlah bil (RM) bagi enam bulan pertama bagi tahun 2022, 2021 dan 2020 ditunjukkan dalam Rajah 1-3. Secara keseluruhan, terdapat peningkatan sebanyak 18.13% penggunaan kWh bagi tahun 2022 berbanding 2021 dan %20.40 bagi 2020. Sementara itu, peningkatan sebanyak RM74,034.11 telah direkodkan bagi tahun 2022 berbanding 2021 dan RM71,147.06 berbanding 2020. Peningkatan kWh dan RM bagi tahun 2022 adalah berikutan perubahan waktu kerja (sepenuh masa) yang dijalankan di fakulti berbanding tahun 2020 dan 2021.

Bagaimanapun, warga FKEKK digalakkan untuk terus menggunakan tenaga elektrik dengan bijak dan berhemah disamping meangamalkan amalan cekap tenaga di fakulti.

#FKEKK_jimatenaga

#Bangkit Bersama Jimat Tenaga