Select Page

Info Penasihatan Akademik

Penasihatan akademik amat penting kerana ia dapat membantu para pelajar mencapai matlamat akademik mereka dengan lebih berkesan terutamanya dalam perkara-perkara berikut:

 

Panduan Pemilihan Kursus Pengajian

Penasihat akademik boleh membantu pelajar dalam memilih kursus yang paling sesuai dengan minat, bakat dan matlamat kerjaya mereka.

Sokongan Akademik

Penasihat akademik boleh memberikan sokongan akademik dalam bentuk panduan tentang strategi belajar, teknik belajar, pengurusan masa dan pengurusan tekanan.

Penilaian Prestasi Akademik

 Penasihat akademik boleh membantu pelajar dalam menilai prestasi akademik mereka dan memberikan cadangan untuk meningkatkan prestasi mereka pada masa hadapan dengan memberi panduan cara pengiraan GPA dan CGPA yang betul.

Menyelesaikan Masalah Akademik

Penasihat akademik boleh membantu pelajar atau pelajar dalam menyelesaikan masalah akademik seperti konflik dengan pensyarah atau masalah peribadi yang menjejaskan prestasi akademik.

Menentukan Laluan Kerjaya

Penasihat akademik boleh membantu pelajar atau pelajar dalam merancang laluan kerjaya yang betul dan memberi nasihat tentang kemahiran atau kelayakan yang diperlukan untuk mencapai matlamat kerjaya mereka.

Sokongan Penasihat Akademik

Membolehkan pelajar boleh mencapai potensi akademik mereka dengan lebih berkesan, memperoleh kemahiran yang berguna untuk masa depan mereka, dan mengatasi masalah yang boleh menjejaskan prestasi masa depan mereka.

Dokumen Berkaitan Penasihatan Akademik

Dokumen-dokumen panduan berkaitan dengan perkara ini seperti maklumat peraturan akademik, penasihatan akademik, panduan pengiraan GPA dan CGPA, iPO dan kaunseling pelajar diberikan di dalam link berikut:

TUAH Index

Adalah menjadi hasrat UTeM untuk melahirkan insan TUAH yang profesional, beretika, ihsan dan daya juang yang tinggi. Maka dengan itu TUAH index adalah index yang digunapakai untuk menilai secara holistik pencapaian mahasiswa UTeM.

1

Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk melibatkan diri di dalam program dan aktiviti sepanjang pengajian.

2

Mengukur penglibatan mahasiswa secara menyeluruh di dalam kokurikulum, aktiviti dan program. 

3

Menilai dan menganalisa pencapaian pelajar sepanjang pengajian dan dijadikan sebagai merit keaktifan dan kompetensi mahasiswa

4

Merekodkan penglibatan dan pencapaian mahasiswa seterusnya menjadi platform rujukan sepanjang masa, samada semasa pengajian atau bergraduasi.

Penasihatan Akademik

by | Jun 12, 2023