Select Page

Laporan Penggunaan Tenaga (Jan-April 2023)

Laporan 1 : Penggunaan Tenaga (Jan-April 2023) 9 Ogos 2023 Penggunaan tenaga dan jumlah bil (RM) bagi empat bulan pertama tahun 2023 dan 2022 ditunjukkan dalam Rajah 1 dan Rajah 2. Terdapat 47.36% peningkatan penggunaan tenaga dan 31.20% peningkatan kos pada dua bulan...
Laporan Penggunaan Tenaga FKEKK Terkini

Laporan Penggunaan Tenaga FKEKK Terkini

Penggunaan tenaga dan jumlah bil (RM) bagi enam bulan pertama bagi tahun 2022, 2021 dan 2020 ditunjukkan dalam Rajah 1-3. Secara keseluruhan, terdapat peningkatan sebanyak 18.13% penggunaan kWh bagi tahun 2022 berbanding 2021 dan %20.40 bagi 2020. Sementara itu,...
Aktiviti Jawatankuasa 2022

Aktiviti Jawatankuasa 2022

Pada 1 Jun 2022, Jawatankuasa Pengurus Tenaga & Kelestarian FKEKK dan Jawatankuasa Khidmat Masyarakat FKEKK telah bekerjasama dalam menjayakan Program Trash to Cash yang dianjurkan oleh Pejabat Keselamatan Pekerjaan dan Kelestarian Alam Sekitar (KPKA). Program ini...
Laporan Penggunaan Tenaga FKEKK Tahun 2021 dan 2020

Laporan Penggunaan Tenaga FKEKK Tahun 2021 dan 2020

Pada tahun 2021, jumlah penggunaan tenaga bermula Januari hingga Disember adalah sebanyak 919,513.83 kWh iaitu dengan kos RM509,196.00. Secara keseluruhan, sebanyak 261,831.79 kWh dan RM78,596.77  telah dberjaya dijimatkan pada 2021 berbanding 2020. Tahniah FKEKK!...
Laporan Tenaga FKEKK 2021

Laporan Tenaga FKEKK 2021

Pada Januari 2021, sebanyak 26.54% tenaga dan 20.56% jumlah cas (RM) telah berjaya dikurangkan berbanding Januari 2020.  Seterusnya, 25.96% tenaga dan 25.77% jumlah cas (RM) telah berjya dikurangkan pada Feb 2021. Tahniah FKEKK! #Jom terus jimat tenaga #Bangkit...
Laporan Tenaga FKEKK Tahun 2020

Laporan Tenaga FKEKK Tahun 2020

Disertakan jumlah penggunaan tenaga bermula Januari hingga Disember 2020. Secara keseluruhan, sebanyak 587,792.77 kWh tenaga telah digunakan sepanjang tahun. Ayuh warga FKEKK kita sama-sama jimat tenaga untuk 2021! #FKEKK_jimatenaga #Bangkit Bersama Jimat...