Select Page

e-Aduan FKEKK 

Untuk makluman semua, Fakulti telah menyediakan online form, e-Aduan FKEKK.

Sebagai langkah untuk penambahbaikan sistem perkhidmatan yang diberikan kepada staf dan pelajar FKEKK, borang e-Aduan ini boleh diisi termasuk penghargaan, cadangan, aduan dan pertanyaan melalui:

https://forms.office.com/r/tzTz1TrmjW

atau melaui kod QR :

 

 

Contact

Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Kejuruteraan Komputer (FKEKK)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM),
Hang Tuah Jaya, 76100,
Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

email: fkekk@utem.edu.my
phone: +606 2702271
fax: +606 2701045