Select Page

FKEKK Mobility Program

For more informations, kindly click

https://blog.utem.edu.my/ajkmobilitifkekk/

 

 

 

 

 

Contact

Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Kejuruteraan Komputer (FKEKK)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM),
Hang Tuah Jaya, 76100,
Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

email: fkekk@utem.edu.my
phone: +606 2702271
fax: +606 2701045