Select Page

Laporan Penggunaan Tenaga (Jan-April 2023)

Aug 14, 2023 | Tenaga

Laporan 1 : Penggunaan Tenaga (Jan-April 2023)

9 Ogos 2023

Penggunaan tenaga dan jumlah bil (RM) bagi empat bulan pertama tahun 2023 dan 2022 ditunjukkan dalam Rajah 1 dan Rajah 2. Terdapat 47.36% peningkatan penggunaan tenaga dan 31.20% peningkatan kos pada dua bulan pertama berbanding tahun 2022. Bagaimanapun 40,263 kWh penggunaan tenaga berjaya dikurangkan pada Mac dan April dengan penjimatan kos sebanyak RM1749.05; seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.

Warga FKEKK diingatkan untuk terus menggunakan tenaga elektrik dengan bijak dan berhemah disamping mengamalkan amalan cekap tenaga di fakulti.

#FKEKK_jimatenaga

#Bangkit Bersama Jimat Tenaga

Rajah 1: Penggunaan Tenaga Tahun 2022 dan 2023

Rajah 2: Jumlah Kos bagi Penggunaan Tenaga Tahun 2022 dan 2023

Rajah 3: Penjimatan Tenaga dan Kos pada Mac dan April 2023

Laporan 2: Pencapaian Jawatankuasa Pengurusan Tenaga dan Kelestarian FKEKK

14 Ogos 2023

  1. Cabaran Sudut Tenaga & Amalan Hijau – Tempat Ketiga

2. Pencapaian Penarafan 3 Star bagi Audit Matrik  Pengurusan Tenaga PTj (MaPTeP) 2021.

3. Pencapaian TIGA PTj terbaik Audit MaPTeP 2021

Majlis Amanat Naib Canselor 2023 (22 Februari 2023)

4. Pencapaian Penarafan Emas bagi Audit Matrik  Pengurusan Tenaga PTj (MaPTeP) 2022.

Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Dan Anugerah Sanjungan UTeM (10 Ogos 2023)