Select Page

SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KOMPONEN & BAHAN GUNA HABIS BAGI FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER UTeM

Feb 20, 2020 | Perolehan

Sebut harga adalah dipelawa daripada pembekal-pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang dimiliki 100% oleh rakyat Malaysia dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi perkara berikut:

SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KOMPONEN & BAHAN GUNA HABIS BAGI FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER UTeM

Sebutharga hendaklah menyatakan butir rasmi syarikat, tarikh semasa dan tempoh sah laku sebutharga serta hendaklah dihantar sebelum atau pada 26 FEBRUARI 2020 melalui serahan tangan atau email kepada firdaus.abduljalil@utem.edu.my atau norhasanah@utem.edu.my

Maklumat lanjut -> kenyataan sebutharga stor bil 1.2020