Select Page

Acrylic Sheet for Poster

Oct 8, 2019 | Perolehan

Sebutharga bagi membekal dan memasang acrylic sheet untuk poster bagi Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Kejuruteraan Komputer, Universiti Teknikal Malaysia Melaka.

Sebutharga hendaklah menyatakan bukti rasmi syarikat, tarikh semasa dan tempoh sah laku sebutharga serta hendaklah dihantar sebelum atau pada 9 Oktober 2019 melalui serahan tangan atau email kepada firdaus.abduljalil@utem.edu.my atau norhasanah@utem.edu.my.

Maklumat lain boleh didapati pada capaian >> SK_ACRYLIC102019